Hypnosterapeut

På psykoanalytisk grund med möjlighet till internationell certifiering
Hypnosterapeut

2-årig utbildning till Hypnosterapeut - På psykoanalytisk grund med möjlighet till internationell certifiering

Vad är en Hypnosterapeut?

En Hypnosterapeut är en professionell som använder hypnos som ett terapeutiskt verktyg för att hjälpa klienter att hantera olika livsproblem och förbättra sitt välbefinnande. Hypnos är ett  medvetandetillstånd där en person är hypermottaglig för förslag. Under en hypnossession leder terapeuten klienten till detta tillstånd med hjälp av olika tekniker. På så sätt möjliggör terapeuten stor förändring på kort tid som i de allra flesta fall inte kräver någon motprestation från klienten. De som vill sluta röka eller snusa finner att de slutar “automatiskt”, de som varit rädda i vissa situationer uttrycker sin förvåning över att ha varit i denna situation flera gånger som om rädslan aldrig funnits. Förändringen kommer inifrån, från roten..

Hypnosterapi kan användas för att behandla ett brett spektrum av fysiska och psykiska tillstånd, inklusive hantering av stress, ångest, fobier, sömnproblem, viktminskning, smärtlindring, självförtroende och självkänsla, rökavvänjning och mycket mer. Terapeuten arbetar med klienten för att identifiera deras problem och utvecklar sedan anpassade hypnossessioner för att nå problematikens rötter.

Hypnosterapi är inte detsamma som underhållningshypnos (även kallat estradhypnos) som många har sett på en scen eller via media. Hypnoterapeuter arbetar etiskt och professionellt för att hjälpa klienter att nå sina mål genom en säker och samarbetsinriktad terapeutisk process.

Kursöversikt

Första Året: Klinisk Hypnosterapi

Block 1: Introduktion till Hypnosterapi

– Översikt över Hypnosterapins historia, teori och användningsområden.

– Grundläggande begrepp inom hypnos och dess neurovetenskapliga grund.

– Etik och professionell praxis inom Hypnosterapi.

Block 2: Hypnosens Grundläggande Tekniker

– Induktionsmetoder och djupavslappningstekniker.

– Hantering av motstånd och att bygga terapeutisk allians.

– Användning av suggestion och visualisering för att påverka nervsystemet vid tillstånd som ångest, stress och fobier.

Block 3: Avancerade Tekniker inom Klinisk Hypnosterapi

– Smärtkontroll och behandling av kronisk smärta.

– Självhypnos och självhantering/reglering av olika tillstånd.

– Arbete med viktminskning, sömnproblem och vanliga psykiska hälsoutmaningar.

Block 4: Tillämpad Klinisk Hypnosterapi

– Integrering av Hypnosterapi med andra terapeutiska metoder som Gestaltterapi, Symboldrama och Inre Barnet Terapi.

– Arbete med specifika mål och anpassning av tekniker för olika klienters behov, kognitiva förutsättningar och personligheter.

– Fallstudier och praktisk träning.

Andra Året: Hypnoanalys

Block 5: Hypnoanalysens Grunder

– Teori och principer bakom Hypnoanalys.

– Utforskning av det omedvetna och djupgående minnesbearbetning.

– Skillnader mellan Hypnoanalys och klinisk Hypnosterapi.

– Personlighetsdiagnostik, anpassning och risker.

Block 6: Regression och Traumabearbetning

– Tekniker för åldersregression för behandling av otrygga anknytningsstilar.

– Bearbetning av trauman och svåra upplevelser genom hypnoanalys.

– Etiska överväganden och säkerhet vid särskilt svåra personlighetsstörningar.

Block 7: Symbolisk tolkning och Analytisk Hypnosterapi

– Användning av symbolik, metaforer och drömtolkning inom hypnoanalys.

– Analytiskt arbete för att identifiera underliggande konflikter och mönster.

– Utveckling av individuella terapeutiska strategier.

Block 8: Avancerad Hypnoanalys och Praktik

– Djupdykning i komplexa fall och avancerade tekniker inom hypnoanalys.

– Integration av hypnoanalys med andra terapeutiska metoder.

– Praktisk träning, handledning och examinering av praktiska färdigheter.

Denna tvååriga utbildning erbjuder en balanserad och omfattande förståelse för både klinisk Hypnosterapi och Hypnoanalys. Deltagarna ges möjlighet att utveckla sina färdigheter genom teoretiska studier, praktiska övningar, fallstudier och grupphandledning/terapi under hela utbildningen. Efter avslutad utbildning är du som student rustad att arbeta som kompetent Hypnosterapeut med förmåga att hantera en rad olika terapeutiska situationer.

Vi erbjuder också till denna utbildning en internationell certifiering till att bedriva Hypnoanalys som du kan läsa om genom att trycka på knappen Internationell certifiering.

Redo att ta ditt första steg?