HANDLEDNING

ERFARENHET & UTBILDNING EMOT FÖRVÄNTNINGAR & KRAV
handledning

Handledning som tar dig framåt

VAD ÄR HANDLEDNING?

Handledning är då en person, med erfarenhet och utbildning som svarar upp mot uppdragsgivarens förväntningar och krav, hjälper till att jobba med problem och utvecklingsfrågor på arbetsplatsen.

Detta görs antingen, med hänsyn till varje medarbetares behov, enskilt eller i grupp.

Handledning förekommer ofta på människovårdande yrken som behandlingshem, sjukvården, skola och omsorgen men även på andra typer av arbetsplatser. Handledning hjälper medarbetaren och chefen att både få hjälp att se sig själv och utforska sin situation objektivt med mål att behärska och våga befinna sig mitt i den.

I handledning ska vi tillsammans skapa nya eller utforska vidare redan befinterliga förhållningssätt och strategier inför din relation till dig själv, din arbetsplats, arbetskamrater och arbetsuppgifter.

VARFÖR HANDLEDNING?

Vi på klätterträdet tror att den tryggaste arbetaren och chefen är de som har en kontinuerlig handledning med en trygg handledare. Detta beror inte på kompetensbrist eller misslyckanden utan i regel på den mänskliga förmågan till hemblindhet, stagnation, rädsla och behov att bollplank för vidareutveckling.

All handledning har den handledda i fokus för handledningen och därför är det viktigt att du som söker om handledning kan presentera frågor och problembilder då arbetet syftar till att hjälpa dig i relation till din egen självkänsla, ditt arbete, din arbetssituation och dina arbetsrelationer.

Handledningen syftar både i ärenden och processtjänsten till att hjälpa dig att ta kontroll över din egen situation.

EXAKT HUR?

Det går inte riktigt att säga exakt hur handledning går till, men det vi kan säga är:

Handledning har flera olika grenar och kan därför möta och matcha de flesta behov på en arbetsplats.

Handledningen kan vara vad vi kallar processhandledning där vi jobbar processinriktat med medarbetare kring självupplevda yrkessituationer eller privata situationer som kan kopplas till den aktuella arbetssituationen. Processhandledning utmanar vad som händer här och nu och möter hinder och utvecklingsmöjligheter här och nu.

Handledning kan också vara vad vi kallar ärendehandledning där vi jobbar tillexempel klientspecifikt eller kring specifika problem på arbetsplatsen (inom personalen, ledningen, förhållandet till värdegrund, problem i klientärenden, eller bara startar ny tänk med nya infallsvinklar).

Vanligast är att handledningen, då de handledda och handledaren blivit trygga tillsammans, vandrar mellan de två handledningsformerna processhandledning och ärendehandledning både då det görs i grupp och enskilt.

Enskild handledning förläggs på 1 timme per träff där den handledde ses ensam med handledare. Denna tjänst finns både som ärendehandledning och processhandledning.

Grupphandledning förläggs på 2 timmar per träff där minst 2 personer och uppåt ses tillsammans med handledare. Denna tjänst finns både som ärendehandledning och processhandledning.