ENSKILD TERAPI

DIN PERSONLIGA UTVECKLING
ENSKILD TERAPI

Vi vägleder dig genom din utveckling

Enskild terapi kan gå i flera olika led och täcka upp för flera olika typer av problembilder. Det viktigaste för oss är att vi möter dig i de problem du kommer med!

I och med att vi möter flera olika problembilder så jobbar vi alltså med olika terapiformer och går kontinuerligt i handledning.

I enskild terapi jobbar vi på en gestaltterapeutisk grund och det innebär att vi jobbar utifrån Här, Nu och Hur. Gestaltterapi är en upplevelsebaserad terapiform där vägen är mognad och fullbordan genom den egna upplevelsen.

I gestaltterapi tittar vi inte bakåt och brottas i intellektuella diskussioner om hur du haft det och varför det varit som det varit utan vi jobbar utifrån hur ditt liv tar sig uttryck här och nu och löser upp de knutar som står i vägen för att du ska skapa och leva det liv som du vill!

I gestaltterapi så jobbar vi för att avsluta oavslutade mönster (gestalter) i livet som liksom ”gått ut ur tid” och inte längre är önskvärda.

Vi jobbar alltid med kontrakt i denna typ av terapi där du bestämmer vägen och stämmer av under terapitiden hur det går med målen i kontraktet.

I enskild terapi jobbar vi med tex:

 • Ångest
 • Fobier
 • Skam och rädsla
 • Uppväxtproblematik
 • Sorg
 • Medberoende
 • Vuxna-barnproblematiken
 • Stress
 • Utbrändhet
 • PTSD
 • C-PTSD (komplex PTSD)
 

Om du känner att du eller någon du känner har problem med någonting som ni funderar på att utvecklas i, hör av er till oss på knappen nedan.

I vår profession så ger vi alltid oss själva mandat att tacka nej till förfrågningar om vi inte anser att vi skulle vara det bästa stället för den hjälpsökande. Självklart hjälper vi i sådana fall till och lotsar dig vidare i Klätterträdets kontakt och samarbetsnätverk som är stort med många olika grenar.

ÅNGESTBALANSERING

Ångestbalansering

Via AngCop modellen förklaras ångestproblematiken på ett nytt och unikt sätt. Överkonsumtion av substanser, shopping, arbete, träning eller spel, psykisk ohälsa, dåligt mående osv kan ofta bero på en oförmåga att hantera sin ångest.

Som att individen vill ha ut mer av livet än livet kan erbjuda. 
 

För att känna att nuet är behagligt och livet tillräckligt som det är och att du duger som du är, arbetar vi kognitivt och strukturerat med ångestbalansering. Detta innebär att förstå vad ångest är- situationell och existentiell.

Tillsammans identifieras situationer där ångesten uppkommer samt mäter nivåer av ångest. Klienten lär sig balansera och hantera sin ångest för att kunna gå mot att leva friare i ett nu som är mer behagligt.
Mot ett liv som känns mer tillräckligt som det är, där man är.

Redo att ta ditt första steg?