BEHANDLINGSPEDAGOG

Med inriktning tolvsteg
BEHANDLINGSPEDAGOG

Behandlingspedagog - Med inriktning tolvsteg

Detta är en processinriktad grundutbildning för dig som vill jobba med människor i utsatta situationer där fokus är förändring.
Utbildningen ger kunskaper för att främst jobba med ungdomar och vuxna med missbruk/beroende av alla slag.

Behandlingspedagog med inriktning tolvsteg är för dig som vill lära dig mer om dig själv, är nyfiken på att jobba med människor i förändring men också för dig som redan jobbar i människovårdande yrke och vill utvecklas och växa i dig själv och din profession.

Under Klätterträdets utbildning till behandlingspedagog jobbar vi med teori, process och praktik.

Teoretiska teman som ingår i utbildningen och de 8 blocken är:

 • Beroendesjukdomen och sjukdomsutveckling
 • Tolvstegsprogrammet
 • MI (Motiverande samtal)
 • Återfallsprevention
 • Återfallsinventering
 • Tillfrisknande
 • Utvecklingspsykologi
 • Anknytningsteori
 • Familjesystemet
 • Samsjuklighet
 • Socialtjänstlagen och etik
 • Feedback
 • Kommunikation och konflikthantering
 • Våld i nära relationer
 • Affektteori
 • Trauma och PTSD
 • KBT
 • Relevant akutmedicin för behandlare

Utbildningen omfattar också praktik på minst 80/timmar för att du som blivande behandlingsassistent ska ha möjlighet att se in i den yrkesgrupp som intresserar dig och ges möjlighet att prova omsätta teori till praktik.

I utbildningen så ges du som student även möjlighet att möta dig själv och processa vad som dyker upp i dig under utbildningen för att genom det utvecklas på din egen personliga resa.

Utbildningen är förlagd på 8 tillfällen á 2,5 dagar under 1 år där vi ses fysiskt i Klätterträdets lokaler på Brynäs, Gävle. Utbildningen är såväl teoretisk som praktisk och du som studerar kommer bli tilldelad uppgifter mellan utbildningstillfällena. I utbildningen så kommer du att få chans att utvecklas i din egen personliga process.

Utbildningen sker på distans och går att kombinera med 100% arbetstjänst. Praktiktiden och uppgifterna kopplat till detta kan tillgodoräknas i arbetet om du jobbar med människor och detta godkänns av ansvarig på Klätterträdet utbildning. Praktiktiden som är obligatorisk är 80 timmar och praktikplats ska alltid godkännas av utbildningsansvarig. Klätterträdet kan hjälpa dig att finna plats för detta om du inte hittar någon själv.

Kommande datum för workshops/block Behandlingspedagog

9 – 11 november 2022
Grupp och Kommunikation

5 – 7 april 2023
KBT och MI (2)

16 – 18 augusti 2023
Socialtjänstlagen och MI (1)

7 – 9 december 2022
Tolvstegsprogrammet

3 – 5 maj 2023
Beroendesjukdom

13 – 15 september 2023
Känslor och relationer

8 – 10 februari 2023
Våld i nära relation

7 – 9 juni 2023
Grupp och Kommunikation

15 – 17 november 2023
Grupp och Kommunikation

Redo att ta ditt första steg?