Komplex PTSD

Vad är komplex PTSD?

Komplex PTSD, även kallat utvecklingstrauma, kumulativt trauma eller generationstrauma är någonting som intresserat mig mycket och som är svårt att liksom sammanfatta och ringa in i ett inlägg, hoppas i alla fall att inlägget kan väcka lite intresse hos er och kanske några frågor. Att det är svårt att ringa in handlar om att begreppet är stort och täcker upp för många olika saker. 

Det första jag tänker skriva något om i det här blogginlägget är vad som skapar respektive underbegrepp (utvecklingstrauma, kumulativt trauma och generationstrauma) och vad det ger för konsvenser som skilöjer sig från den vanliga PTSD diagnosen. 

Det andra som jag tycker är viktigt att prata om är vad det (oavsett var det kommer ifrån) är vad du som känner igen dig i beskrivningen kan göra åt ditt problem på egen hand. Jag jobbar utifrån och tror på att kroppen har den inneboende kapacitet och förmåga som behövs för att läka sig själv. Detta kommer jag dock måsta skriva ett separat blogginlägg om.

Psykiatriker och forskare har sedan många år fokuserat på den chock som kommer av extrema händelser så som våldtäkt, krig, allvarligt våld, bilolyckor m.m och vad det för med sig för konsekvenser. Denna forskning har i sin tur gett upphov till diagnosen PTSD. 

Sedan en tid tillbaka så har ögonen och intresset vänts mer och mer mot det som kommer att kallas Komplex PTSD. 

Komplex PTSD har innan varit höjt i dunkel och lite av vad vi kan kalla ett fenomen (något som vi kan se verkningarna av men inte förklara).

Hur skapas komplex PTSD?

Utvecklingstrauma eller kumulativt trauma handlar om saker och ting (grovt förenklat) som i enskilda händelser inte skulle klassas som trauma vilket kan skapa PTSD utan som på grund av ålder, tid i livet, återupprepning och kontinuitet skapar samma/liknande symptom. Utvecklingstrauma handlar precis som kumulativt trauma om kontinuitet och återupprepning men utvecklingstrauma uppstår i uppväxt vid olika skeden och kommer att skada barnets naturliga utvecklingsbehov genom till exempel:

-Bristande omsorg

-Försummelse

-Våld

-Övergrepp

-Avvisande

-Utfrysning

-Frånvaro av kontakt

Det kumulativa traumat är snarlikt men kan uppstå när som helst i livet. Det kumulativa traumat handlar inte om ålder utan bara om vad som i enskilda fall inte skulle utgjort trauma utan som i vistelse över tid skapar samma och fler symptom. Det kumulativa traumat kan handla om att i en sårbar tid i livet bli utsatt för hög press och ringa stöd. Andra exempel är:

-Frånvarande partner eller släkt

-Nedvärderande kommentarer

-Passivt aggressiv

-Våld

-Sexuell påtryckning (Tjat om sex)

-Pressad livssituation vid en sårbar tid i livet

-Ekonomisk utsatthet

Generationstrauma hör nära ihop med arv och skapar sådan PTSD som inte har någon känd orsak från någonting i denne persons egna liv. Som jag nämnde ovan om fenomen så är generationstrauma något som vi länge sett som detta. 

Generationstrauma är tillexempel nedärvd freeze i familjesystemet, alltså att personen oförklarligt hamnar i kollaps eller andra försvarsresponser i sitt liv nu kan handla om en trauman flera generationer tillbaka.

Dessa typer av trauman skadar kropp psyke och själ och kan ge konsekvenser livet ut som i många fall förvärras över tid om de inte behandlas/tas hand om. Till en början kan reflexen att krypa ihop axlar och diafragma för att inte gråta efter att ha blivit utsatt för övergrepp vara en mer eller mindre medveten respons av att inte ha getts utrymme eller riskera ytterligare våld och bestraffning för att visa sig ledsen. 

Över tid glöms reflexen bort och blir till ett omedvetet sätt att förhålla sig till sig själv (det är så här jag är) och skapar exempelvis migrän, ledproblem, ångest, problem med att gråta, svårigheter att uttrycka sig osv. Jag blir i kronisk beredskap/försvar mot världen.

För att kunna få komplex PTSD ska man enligt diagnosmanualen ICD-11 först uppfylla alla kriterier för PTSD och sedan förutom dem ha symptom som:

1.Problem med känsloreglering

2.Negativ självbild

3.Problem i relation till andra människor

1.Den som har komplex PTSD har i regel svårt att hantera känslor vilket ofta leder till utbrott, dissociation och/eller freeze.

2.Komlex PTSD leder till en negativ självbild där personen inte ser sig själv värd någonting (eller minder än andra). Hit hör också den existentiella rädslan som innefattar rädsla för att bli övergiven, rädslan för att inte duga och brist på tillit.

3.På grund utav och som ett resultat utav 1.Problem med känsloreglering och 2.Negativ självbild så får personen med komplex PTSD problem i relation till andra. Personen får svårt att känna samhörighet, behålla relationer och att känna sann glädje. Det finns alltid ett filter emellan i relation till andra människor.

De symptom som generellt uppkommer som ett resultat av komplex PTSD är många fall samma som tillhör den vanliga PTSD diagnosen men de som skiljer dem åt eller är väldigt förstärkta kan vara exempelvis:

-Större problem vid känsloreglering

-Personlighetsstörning

-Kronisk låg självkänsla

-Traumaångest (kommer beskrivas i senare blogginlägg, detta är något annat än vanlig ångest)

-Dissociation

-Problem i relationer

På grund av de aspekter som skiljer sig från den vanliga PTSD diagnosen kan det vara svårt att förstå hur denna diagnos fungerar, hur den uppkommit och varför saker är som de är i den berörda personens liv. En lista över saker som skulle kunna skapa komplex-PTSD kan göras lång men för nu stannar jag här. 

Senare ska jag skriva blogginlägg om vad du som har eller misstänker att du har komplex PTSD kan göra själv för att läka (som jag nämnde tidigare i inlägget).

Redo att ta ditt första steg?