Arbetet med PTSD och Komplex-PTSD

Arbetet med PTSD och Komplex PTSD Nedan kallat c-PTSD (complex PTSD)

Jag tänker att en bra start på inlägget om hur arbetet kan gå till är att återigen prata om vad ett trauma är och hur det påverkar främst kroppen.

Jag jobbar i första hand med Bottom Up vilket är ett begrepp som används för att beskriva det arbete vi som jobbar med kroppsterapi gör. Vi som jobbar Bottom Up jobbar nedifrån och upp och det kan beskrivas lättast genom att vi jobbar med det autonoma nervsystemet främst för det är i första hand de autonoma funktionerna som blivit skadade vid händelsen som utgör traumat.

På grund av detta så är jag en motståndare till samtals terapi så som KBT vid traumabehandling, de som kommer till mig har många gånger gått i KBT flertalet år och spenderat stora summor pengar för att gå omkring i samma känslomässiga tillstånd. Jag förtydligar: Trauma, PTSD och c-PTSD handlar inte om att det är någonting del på ett tankemässigt plan.

Den som utsatts för trauma fortsätter att organisera och leva livet som om traumat pågick just nu. Därför jobbar vi inte med förut och historien osv. utan jag jobbar hela tiden utifrån nu för att problemet inte kan pågå förut.

Det är väldigt viktigt att komma ihåg är att det inte är någonting ”fel i huvudet” på den som kommer med trauman till min klinik. Det är av stor vikt att först reda ut vad det innebär att det inte är någonting fel på personen för att kunna se vart vi ska rikta insatserna och fokus. Det är också befriande för den hjälpsökande att förstå att problemet inte går att tänka bort, förbi eller igenom. Många av de som kommer till min klinik känner sig dumma, oförståndiga, osmarta, annorlunda, oförmögna, sjuka, hjälplösa, obotliga osv. på grund av den aktivering som kommer av respektive PTSD/c-PTSD tillstånd.

De autonoma försvarsresponser och reaktionsmönstren som frusit och för personen är ohanterliga har ingenting (nästan) med de främre/övre delarna av hjärna att göra till vilka förståndet och intellekt är centrerat.

Sambandet mellan dessa (de främre/övre delarna av hjärnan) och PTSD är främst den underaktivering som kommer i de främre delarna på grund utav överaktiveringen i de nedre (som styr reaktioner och sensationer). Den underaktivering som skapas i de främre delarna av hjärnan försämrar förmågan att: 

Tänka rationellt

Uppfatta och se vad som händer i tid och rum

Konsekvenstänk

Mentalisering

Talförmågan (Detta säger någonting om KBT som behandling)

Den sociala anpassningen

Känsloreglering 

Det som i första hand blir påverkat av det traumatiska minnet är den bakre delen av hjärnan som kallas reptilhjärnan. Reptilhjärnan är ett tilläggsbegrepp för att beskriva hjärnstammen och kommer av att denna del av hjärnan är den första utvecklade genom evolutionen och för varje människa redan i livmodern. Reptilhjärnan sköter alla livsuppehållande/bevarande drifter. Till reptilhjärnan hör amygdala som är organismens alarmsystem och det autonoma nervsystemet som styr alla autonoma funktioner (de som inte styrs genom medveten process) så som andning, matsmältning, försvarsresponser (fight, flight och freeze). Reptilhjärnan och det autonoma nervsystemet sköter alla livsuppehållande/bevarande drifter, det autonoma nervsystemet delas upp i:

1.Sympatiska nervsystemet

2.Parasympatiska nervsystemet

Det autonoma nervsystemet styrs helt utan medveten kontroll och är aktivt i allting som människan gör hela tiden. 

1.Det sympatiska nervsystemet ökar aktivering hos organismen och perceptionen vilket gör att människan omedvetet spanar efter hot (risker och fara), kartlägger möjligheter och tillgångar, gör människan alert och vaken, aktiverar kamp och flyktbeteenden, skickar signaler via amygdala till hypotalamus som utsöndrar stresshormoner, spänner muskulatur och perception. Den del av kroppen som blir främst påverkad av det sympatiska nervsystemet är den övre delen av bröstkorgen (hjärta och lungor). Det sympatiska nervsystemet ökar överlevnadschanserna genom rörelse och aktivitet.

2.Det parasympatiska nervsystemet står för återhämtning och lugn. Rest & digest.

Det parasympatiska nervsystemet minskar organismens aktivering och säkerställer kroppen behov av vila och återhämtning. Parasympatiska nervsystemet sköter matsmältning, avslappning, sömn och sänker blodtrycket. Den del av kroppen som blir främst påverkad av det parasympatiska nervsystemet är magen. 

(Jag kommer inom kort skriva ett separat blogginlägg om det parasympatiska nervsystemet och dess funktioner)

Att jag nämner det autonoma nervsystemet redan här i min bloggserie har att göra med att den naturliga rörelsen mellan det sympatiska och parasympatiska nervsystemet rubbas och personen som varit utsatt för trauma faller därför ur tolerans. Det sympatiska och parasympatiska nervsystemet befinner sig i en konstant rörelse mellan aktivering och avslappning för att människans ska fungera i en ständigt förändrande omgivning. Toleransen att stanna kvar i nu, toleransen att ta emot vad livet har att erbjuda, hålla humör inom socialt acceptabla ramar, förmågan att hålla en röd tråd i livet/samtal/tankar, känna in kroppen, befinna sig i ett avslappnat tillstånd osv.

En del av den traumabehandling som Klätterträdet erbjuder lägger fokus kring detta, att hjälpa den personen som kommer att förhålla sig i tolerans för att möta livet här och nu. Innan personen har skapat en upplevelse av att sitta i stolen snarare än att bara sitta uppepå stolen så är ingen vidare bearbetning möjlig. Att innan detta prata om de traumatiska upplevelserna, känna hur minnena känns osv. är den traditionella traumaupprepning som terapi i Sverige har jobbat och jobbar med. Anledningen till att klienten kommer till terapi för PTSD och c-PTSD är att personen blir överväldigad av sina minnen och inte förmår sig leva livet på livets villkor.

Redo att ta ditt första steg?